CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

admin

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi alınması kararı ve bu amaçla SPK ve Borsa İstanbul’a yapılan başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.01.2024

Ek Açıklamalar
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun talebine istinaden, 04.01.2024 tarihinde Şirketimizce yapılan duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki ilgili şablon üzerinden tekrar açıklanan metnini kamuoyunun bilgilerine sunarız. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2024 tarihinde, Esas Sözleşmemizin 18. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, toplam 1.000.000.000,-TL’ye (bir milyar Türk Lirası) kadar nominal değerde, azami 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasına imkan verecek şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması ve İhraç Belgesi alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi’ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. İlgili karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi’ne gerekli başvurular 04.01.2024 tarihinde yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233530

BIST

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol puff vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time
casino casino siteleri